Вашата оценка 5.00 от 1 гласа
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.33, ал.4
от Инструкцията за мерките за защита на личните данни в „АЛОХА ТРАВЕЛ” ООД
 
в качеството на потребител – абонат на услуга за получаване на информационен бюлетин с цел извършване на рекламни и маркетингови дейности от „АЛОХА ТРАВЕЛ” ООД, която се заявява чрез електронна заявка на уеб сайта на дружеството.
 
І. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ/А, ЧЕ:
 
            1. Личните ми данни ще бъдат обработвани от „АЛОХА ТРАВЕЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: град София, п. код 1000, район „Средец”, улица „Цар Калоян” №10, ет.1, ЕИК: 202398932, съдружници и управители: Мария Петкова Панайотова и Елена Иванова Кирилова, телефон: 02 9802010, 0876 802021, електронна поща: info@alohatravel.bg, в качеството му на администратор.
 
2. Категориите лични данни, които ще се обработват са:
- две имена: собствено и фамилно.
- електронна поща;
 
3. Личните ми данни ще се обработват с цел реклама и маркетинг чрез разпространяването на електронен информационен бюлетин до потребители на уеб сайта на „АЛОХА ТРАВЕЛ” ООД относно туристическите услуги и организираните туристически пътувания, предлагани от „АЛОХА ТРАВЕЛ” ООД като туроператор и като туристически агент.
Законовото основание за обработването на данните е чл. 6, пар.1, буква „а” от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД.
Предоставянето на лични данни от субекта на администраторите е необходимо изискване за абонирането за услугата и получаването на информационния бюлетин на електронна поща.
 
4. Данните се събират, записват, организират, обработват и съхраняват в електронен (цифров) вид на технически носител.
 
5. Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните при изпълнението на договора и за изпълненение на данъчни и счетоводни законови задължения са:
- ИТ компания, обслужваща информационните системи на администраторите.
 
6. Личните ми данни се съхраняват от администратора до оттеглянето на съгласието ми за обработване чрез препратка за прекратяване на абонамента в края на електронния бюлетин или изпращане на електронно писмо, в който случай „АЛОХА ТРАВЕЛ” ООД е длъжно да преустанови обработването на личните ми данни.
 
7. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 като субект на лични данни при обработването им имам следните права: право на достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните, правото на оттегляне на съгласието, когато то е единственото основание за обработването, и правото на жалба до Комисията по ЗЛД, право на съдебна жалба срещу Комисията, и право на съдебен иск.
 
ІІ. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/А:
 
Администраторът - „АЛОХА ТРАВЕЛ” ООД да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, с цел реклама и маркетинг чрез разпространяването на електронен информационен бюлетин относно предлаганите от него като туроператор и като туристически агент туристическите услуги и организираните туристически пътувания, като съм запознат/а, че това съгласието ми е единственото основание за обработването и ако оттегля своето съгласие администраторът е длъжен да преустанови обработването.   
* Уважаеми клиенти, публикациите на този сайт са с информационна и рекламна цел и е възможно поради динамиката на ценообразуване да са допуснати неточности. Достоверна информация съгласно чл. 80 от ЗТ може да получите по телефон или имейл от служител на Алоха Травел или на оторизираните агенти!
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах